Aktualności

Oferta pracy - wartownik

Dyrektor

Muzeum Narodowego w Kielcach

ogłasza nabór na stanowisko

Wartownika Wewnętrznej Służby Ochrony

 

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu pracownika ochrony min. 2 lata
 • zaswiadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydane

przez KWP

 • dobra organizacja pracy, samodzielność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków:

 • ochrona osób i mienia w muzeum zgodnie z ”ustawą o ochronie osób i mienia
 • wykonywanie zadań wynikających z planu ochrony
 • wykonywanie poleceń dowódcy i szefa ochrony
 • dbanie o wygląd zewnętrzny

Oferujemy:

 •  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę w pracy

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę 3 etaty

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy
 • kserokopie legitymacji osoby dopuszczonej do pracy z bronią

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku osobiście w siedzibie

Muzeum Narodowego w Kielcach Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w procesie rekrutacji i przyszłych rekrutacji zgodnie  z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Administratorem danych jest Muzeum Narodowe w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, REGON: 366209736. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art 221 Kodeksu pracy i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów.

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 212 lub 211.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mnki.pl)


Powrót