Aktualności

Wiedza: otwarte!

28.05 , 17:30

Tytuł wykładu: „Całym sobą. O Janie Strożeckim (1869-1918)”
Prelegent: red. Jerzy Daniel
Czas i miejsce: poniedziałek 28 maja 2018 roku, godz. 17:30, sala edukacyjna Muzeum Dialogu Kultur

Krótka charakterystyka wykładu:
Jan Strożecki, znany jako absolwent kieleckiego gimnazjum i przyjaciel Stefana Żeromskiego, całe dorosłe życie poświęcił sprawie, której symbolem jest 11 listopada 1918 roku. Jednakże los nie pozwolił mu doczekać tej chwili. Zginął sto dni wcześniej ratując tonącego rodaka, co wydarzyło się we Francji, która stała się jego przystanią życiową po doświadczeniach w warszawskiej Cytadeli i ośmioletnim zesłaniu na Syberię. Strożecki zapisał piękne karty w kronikach polskiego ruchu niepodległościowego (m.in. współzałożyciel PPS z Józefem Piłsudskim). Przyszedł na świat w  Chmielniku, spoczął na paryskim cmentarzu. Jeśli są ludzie bez skazy, to takim człowiekiem był Strożecki.

red. Jerzy Daniel (powszechnie znany i ceniony dziennikarz, pisarz, wydawca i regionalista świętokrzyski)

 

Wiedza+ otwarte! Plakat


Powrót