Aktualności

Wiedza: otwarte!

14.06 , 17:30

Tytuł wykładu: „Jubileusz Milenium Chrztu i Państwa Polskiego – z perspektywy 50-lecia”

Prelegenci: dr Anita Młynarczyk-Tomczyk i prof. Szymon Orzechowski

Czas i miejsce: czwartek 14 czerwca 2018 roku, godz. 17:30, sala konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur

 

 

Krótka charakterystyka wykładu:
Redaktorzy przedstawią motywy i ideę powstania tego przedsięwzięcia wydawniczego  oraz krótko omówią problematykę skomplikowanych relacji Państwo-Kościół, a także podsumują bogatą spuściznę kulturową okresu milenijnego na Kielecczyźnie.

dr Anita Młynarczyk-Tomczyk (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Historii Kultury i Nauki. Historyk dziejów najnowszych) zajmuje się problematyką związaną z historią polityczną Polski po 1945 r., historią nauki i oświaty, historią historiografii, popularyzacją historii i dziejami szkolnej edukacji historycznej i obywatelskiej.

dr hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Historii Starożytnej) archeolog i historyk specjalizujący się w problematyce pradziejowego hutnictwa i górnictwa oraz badań archeometalurgicznych na ziemiach polskich. Przedmiotem jego studiów są także dzieje „czarnej” metalurgii  i górnictwa kruszcowego w imperium rzymskim, przez co łączy swoje zainteresowania historyczne kulturą klasyczną z archeologią pradziejową.

 

wiedza otwarte


Powrót