Aktualności

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

7 czerwca tego roku w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy.

Członkom komisji zaprezentowano Muzeum i jego potrzeby, a także przedstawiono projekt pn. Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego. Zostały omówione poszczególne etapy, postępy prac i plany na przyszłość. 

Powrót