Aktualności

Oferta pracy - konserwator

Dyrektor

Muzeum Narodowego w Kielcach

ogłasza nabór na stanowisko

Konserwatora dzieł sztuki do Działu Głównego Konserwatora

 

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe; konserwacja dzieł sztuki o specjalizacji konserwacja papieru i skóry zabytkowej lub konserwacja malarstwa, malarstwa i rzeźby polichromowanej
 • Doświadczenie przy pracach konserwatorskich (w zakresie posiadanej specjalizacji)
 • Doświadczenie w przygotowywaniu programów konserwatorskich
 • Znajomość podstawowych wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów
 • Znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa
 • Samodzielność oraz zaangażowanie, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Mile widziane:

 • Znajomość języków obcych (język angielski na poziomie min. B2)
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe
 • Gotowość poszerzenia spektrum zainteresowań o taksydermię
 • Znajomość metod digitalizacyjnych zbiorów muzealnych i archiwalnych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Pracę w zmotywowanym i zaangażowanym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku osobiście lub korespondencyjnie na adres

Muzeum Narodowe w Kielcach

Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w procesie rekrutacji i przyszłych rekrutacji zgodnie
z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów.

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 211.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mnki.pl)

 


Powrót