Aktualności

Oferta pracy - archeolog

Dyrektor

Muzeum Narodowego w Kielcach

ogłasza nabór na stanowisko

Asystenta muzealnego do Działu Archeologii

 

 

 

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe - archeologia
  • Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Narodowego w Kielcach
  • Znajomość języka obcego w mowie i piśmie
  • Propozycje wystaw i działalności edukacyjnej

 Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Przyjazną atmosferę w pracy
  • Pracę w zmotywowanym i zaangażowanym zespole
  • Możliwość rozwoju zawodowego

 
Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny i CV
  • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 roku osobiście lub korespondencyjnie
na adres;

Muzeum Narodowe w Kielcach

Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w procesie rekrutacji i przyszłych rekrutacji zgodnie
z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów.

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 211.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mnki.pl)


Powrót