Aktualności

Skarby sztuki MNKi

Zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach w najnowszej publikacji Skarby sztuki opracowanej we współpracy z wydawnictwem ARKADY. Cykl ten poświęcony jest zbiorom muzeów narodowych. Do tej pory ukazały się publikacje dotyczące muzeów narodowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie oraz we Wrocławiu.

Muzeum Narodowe w Kielcach jest kontynuatorem tradycji powstałego w 1908 roku Muzeum Świętokrzyskiego. O jego wartości i atrakcyjności stanowi nie tylko historia, ale przede wszystkim zbiory. Licząca ponad sto tysięcy obiektów kolekcja stawia kielecką placówkę wśród najbardziej znaczących polskich instytucji muzealnych.

Jej atrakcyjność dodatkowo uzupełnia główna siedziba – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich z l połowy XVII wieku, najlepiej zachowana w Polsce wczesnobarokowa rezydencja pałacowa z odtworzonym oryginalnym ogrodem włoskim.

Muzeum Narodowe w Kielcach jest instytucją wielodziałową, a także wieloodziałową i według tej struktury w niniejszym wydawnictwie zaprezentowane zostały najcenniejsze skarby kieleckiego muzeum. Wśród nich zabytki malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, sztuki współczesnej, sztuki ludowej, muzealia historyczne i archeologiczne oraz obiekty gromadzone i eksponowane w oddziałach – Pałacyku Henryka Sienkiewicza, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur. W publikacji znalazły się także najcenniejsze obiekty Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach.

Skarby Sztuk. Muzeum Narodowe w Kielcach dostępne w sklepiku Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, koszt: 70 zł.


Powrót