Aktualności

ISO dla muzeum

Gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza - tak brzmi misja Muzeum Narodowego w Kielcach. W jej realizacji pomaga m.in. system zarządzania jakością.

Od 1 sierpnia tego roku muzeum może posługiwać się certyfikatem ISO zaktualizowanym do wersji 9001:2015. Muzeum jako pierwsze spośród muzeów narodowych w kraju otrzymało ISO w 2009 roku.

PN-EN ISO 9001:20015 to międzynarodowa norma wskazująca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w danej organizacji. Główne wymagania to: nadzór nad dokumentami, stałe budowanie systemu zarządzania jakością, tworzenie procesów realizacji wyrobu oraz systematyczne pomiary. ISO jest standardem uznawanym na całym świecie.

Certyfikat ISO

 


Powrót