Aktualności

Ruszyły badania archeologiczne

Trwają badania archeologiczne w ramach ekspertyzy technicznej konstrukcji Kolegiaty w Wiślicy. Są one początkowym etapem prac zabezpieczającyh obiekt.

Po pierwszych odsłonięciach okazało się, że kolegiata wzniesiona jest na piasku, a nie jak dotychczas sądzono na skale. Odnaleziono też ślady kamiennych podpór, do zbudowania których ówcześni budowniczy wykorzystali materiał z rozbiórki poprzedniego kościoła.

Archeolodzy odsłonią w sumie cztery wykopy bezpośrednio przy fundamentach Kolegiaty. W dalszych etapach zaplanowano m.in. przebudowę i rozbudowę Pawilonu Archeologicznego oraz modernizację ekspozycji archeologicznej w podziemiach Kolegiaty.
Wniosek Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Powrót