Aktualności

Niedziela w Muzeum: Głos w sprawie Polski. Wystąpienia Henryka Sienkiewicza w obronie polskości w zaborze pruskim

12.08 , 12:00

U progu XX wieku ziemie polskie pod zaborem pruskim znalazły się pod wpływem polityki zawierającej się w bismarckowskim stwierdzeniu: „Bijcie Polaków, aby ich ochota do życia odeszła”. Fundamentalnym problemem stała się obrona rodaków przed germanizacją, wywłaszczeniem i wynarodowieniem. Zjawiskom tym dużo uwagi poświęcał Henryk Sienkiewicz, uważając je za zagrożenie dla polskości. Wyraz swoim poglądom dawał w tekstach publicystycznych, w których zdecydowanie sprzeciwiał się działalności Prusaków. W 1909 roku Sienkiewicz zorganizował międzynarodową ankietę, w ramach której zebrał wypowiedzi 250 znanych naukowców, pisarzy, publicystów, artystów itd., potępiających politykę wywłaszczeniową jako bezprawną. Wyniki ankiety opublikowano w europejskiej prasie, a później w książce Prusy i Polska. Germanizacja znalazła także odbicie w twórczości Noblisty. W momencie jej największego nasilenia ukazała się powieść Krzyżacy. Walka Polaków o zachowanie tożsamości narodowej, tradycji i kultury pod naporem niemieckim stanowiły przedmiot nieustannej troski Sienkiewicza, którego działalność literacka i publicystyczna budziła i umacniała poczucie dumy narodowej u czytelników w każdym z zaborów.

Spotkanie poprowadzi Beata Żelazny.

Wstęp wolny

 

 

Na zdjęciu: gazeta "Czas" z opublikowanym Listem otwartym do cesarza Wilhelma II


Powrót