Aktualności

Wiedza: otwarte!

26.09 , 17:30

Wykład Piotra Pasisza Mimo wszystko bliżej Paryża niż Moskwy. Wokół historiografii okresu PRL

Historiografia okresu PRL często mylnie kojarzona jest tylko jako narzędzie legitymizacji określonej władzy. Tymczasem istniały w tym czasie ośrodki z którymi liczyła się historiografia europejska. Wystąpienie będzie próbą przedstawienia tych relacji, refleksją nad zagadnieniami teoretyczno-metodologicznymi, problemami badawczymi oraz interpretacją dziejów Polski.

Piotr Pasisz – doktorant na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praca pod kierunkiem prof. Lidii Michalskiej-Brachy. Zainteresowania naukowe: historia historiografii, metodologia historii, filozofia nauki.

26 września 2018 roku, godz. 17:30, sala konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur


Powrót