Aktualności

Nowe wydawnictwo: Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach

Autorzy – Robert Kotowski, Lidia Michalska-Bracha
Rok wydania – 2018
Format – 21 x 28 cm
Liczba stron – 200

 

Tematyka, dotycząca legendy i kultu Józefa Piłsudskiego oraz jego materialnych upamiętnień w okresie II Rzeczypospolitej, wpisuje się w obszar badań wyznaczany zainteresowaniami z zakresu studiów nad pamięcią zbiorową, pamięcią kulturową. O ich znaczeniu wyraźnie świadczy tocząca się aktualnie dyskusja nad miejscem studiów nad pamięcią we współczesnej refleksji historycznej. Problematyka pamięci zbiorowej, pamięci kulturowej należy z pewnością do tych zagadnień badawczych, którym poświęcono wiele miejsca we współczesnej humanistyce i naukach społecznych.

Punktem odniesienia, dla określonego w ten sposób zakresu badawczego książki, jest przestrzeń symboliczna Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego, szczególnego „miejsca pamięci”, jakie ufundowane zostało w Kielcach w 1938 r., w zabytkowym Pałacu Biskupów Krakowskich, ówczesnej siedzibie kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach ogólnopolskiej akcji upamiętniania miejsc związanych z działalnością niepodległościową Piłsudskiego i Legionów Polskich. Pozwala to w konsekwencji na pokazanie wieloznacznego charakteru Sanktuarium Józefa Piłsudskiego, jako nośnika i określonego systemu znaczeń w przestrzeni społecznej II Rzeczypospolitej, współcześnie zaś muzeum będącym uzupełnieniem i katalizatorem kultury pamięci. 

Szczegółowej analizie poddano więc zagadnienia dotyczące historycznych uwarunkowań oraz ideowych treści legendy Piłsudskiego, a także jej politycznej funkcji i przejawów upamiętniania miejsc historycznych związanych z Józefem Piłsudskim i Legionami Polskimi z lat trzydziestych XX w. W takim ujęciu kluczowe stało się więc omówienie zewnętrznych instytucjonalnych i materialnych form kultu Marszałka, jakie zainicjowane zostały przez powołany już po jego śmierci w 1935 r. Naczelny Komitet Uczczenia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  Działalność tego komitetu z lat 1935-1939 pozwoliła nie tylko na wskazanie ogólnych tendencji w kształtującym się wówczas kulcie Marszałka, ale także na charakterystykę ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw upamiętniania postaci Piłsudskiego. Wszystkie te aspekty mają równoważne znaczenie dla ostatecznego kształtu badań nad funkcjonowaniem Sanktuarium w pamięci zbiorowej społeczeństwa II Rzeczypospolitej, ale także czasów powojennych i współczesnych.

 

 

Książka powstała z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Publikacja bezpłatna.

Publikacja sfinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

logo Stowarzyszeniem Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL Logo projektu Niepodległa logo muzeum narodowego w kielcach

Powrót