Aktualności

Nowy eksponat w Muzeum Narodowym w Kielcach

27 grudnia 2018 roku,odbyło się uroczyste przekazanie do zbiorów Muzeum unikatowego, odręcznego pisma Józefa Piłsudskiego podpisanego 3 września 1914 roku. Dokument przekazał na ręce Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach dr hab. Roberta Kotowskiego Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" Marcin Perz.

Pismo skierowane do Prezydium Sekcji Zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego dotyczące sytuacji oddziałów strzeleckich w Kielcach z początkiem września 1914 r., braków materialnych, spadającego morale, komendant prosi o broń.

Karta w kratkę; rękopis jednostronny; tekst w górnej części strony; atrament czarny; u dołu podpis Józefa Piłsudskiego.

Zwiedzający będą mieli możliwość zobaczyć dokument w nowym roku.

 

TREŚĆ (zapis zgodnie z oryginałem):

Do prezydium sek. zach. NKN.

Kielce, 3. IX. 14. g. 2.00.

1) Offenzywa rosyjska zbliża się powoli.

2) Stan oddziału sanitarny nieświetny, głównie brak ciepłych mundurów i płaszczów. Jeżeli tego nie będzie, trzeba będzie większą część oddziałów odesłać do Krakowa.

3) Konieczne lepsze uzbrojenie, niż dotychczas. Stan moralny obniża się. Zaszkodziła próba ewakuacji naszych Komisariatów.

4) System rekwizycji obecny jest konieczny. Możeby kwity rekw. były wykupywane przez odpowiedni urząd?

5) Nie wiadomo, komu podlegać i kogo słuchać. Byłoby to b. wygodne, gdyby nie braki materialne, których w ten sposób nie wiadomo gdzie zaspokajać.

Najważniejsza prośba o broń

J. Piłsudski

 

Powrót