Aktualności

Oferta pracy - Wartownik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Muzeum Narodowego w Kielcach

ogłasza nabór na stanowisko

Wartownika Wewnętrznej Służby Ochrony

 

Oczekiwania:

 • udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu pracownika ochrony min. 2 lata
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydane przez KWP
 • dobra organizacja pracy, samodzielność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków:

 • ochrona osób i mienia w muzeum zgodnie z ”ustawą o ochronie osób i mienia
 • wykonywanie zadań wynikających z planu ochrony
 • dbanie o wygląd zewnętrzny

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • świadczenia socjalne
 • szkolenia pracownicze
 • umowę o pracę (2 etaty)

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku osobiście w siedzibie

Muzeum Narodowego w Kielcach Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach

Na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że: przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Kielcach możliwe jest tylko za zgodą kandydata. W związku z tym prosimy o umieszczenie w Pani/Pana w dokumentach rekrutacyjnych złozonych w Muzeum Narodowym w Kielcach klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Może Pani/Pan w tym celu skorzystać z poniższej klauzuli: [link do pobrania]

 

Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów.

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 212 lub 211.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mnki.pl)


Powrót