Aktualności

Wacława Olszewicza listy do córki

Wacława Olszewicza listy do córki

Rok wydania – 2019

Format – 14,5 x 21 cm

Liczba stron – 359

Cena – 55 zł

 

 

 

Książka Wacława Olszewicza listy do córki to zbiór korespondencji pisanej przez Wacława Olszewicza do córki Hanny Szaneckiej, głównie ze Lwowa, w latach 1945–1974. Zbiór ten stanowi fragment archiwum rodzinnego potomków Wacława Olszewicza, które przez lata było traktowane jedynie jako pamiątka rodzinna.  Publikowane listy stanowią zapis bieżących wydarzeń i przeżyć autora, zawierają wiele cennych informacji o życiu codziennym, ale też o sprawach ważnych, nie tylko z punktu widzenia samego autora czy adresatki listów i ich rodziny.

Korespondencja pozwala poznać autora listów, jego myśli i czyny, intencje i refleksje. Pokazuje go jako ojca, dziadka, ale także intelektualistę, patriotę i ekspatrianta z jego codziennymi zajęciami i zmaganiami z trudną rzeczywistością.

Wacław Olszewicz to przedwojenny urzędnik ministerialny, ekonomista i dyplomata, kurier polskiego rządu do Paryża na konferencję wersalską, z zamiłowania bibliotekarz, bibliofil, historyk kultury polskiej.  

 

Opracowanie naukowe, wstęp i przypisy – dr hab. Robert Kotowski

Recenzenci –  dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha, dr hab. Iwona Pugacewicz

Opracowanie redakcyjne –  dr Agnieszka Kowalska-Lasek, Anna Krakowiak

Opracowanie graficzne – Jarosław  Dobrołowicz

Projekt okładki  – Małgorzata Stępnik

 

Publikacja została dofinansowana przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach – organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych


Powrót