Aktualności

Nalepki, napisy, numery. Jak się czyta historię obrazu?

28.04 , 12:00

Obrazy oglądane w muzeum i galerii klasyfikowane są przez publiczność według kilku kategorii: czasu powstania, szkoły malarskiej, tematu i techniki twórczej. Cenne informacje znajdują się na odwrocie obrazu, zwykle niedostępnym dla zwiedzających. Są to napisy autorskie i powstałe wtórnie, stare oznaczenia własnościowe i nalepki, współczesne numery inwentarzowe, nalepki z wystaw czasowych oraz oznaczenia warsztatu wykonującego oprawę dzieła.

Znaki własnościowe, napisy i numery są cennym materiałem dla badaczy, pozwalają prześledzić historię obrazu, a niekiedy zmienić jego proweniencję.

Spotkanie poświęcone oznaczeniom na odwrocie obrazów odbędzie się w niedzielę, 28 kwietnia 2019 roku w Muzeum Dialogu Kultur o godz. 12.00.

Poprowadzi je dr Anna Myślińska.

Wstęp wolny

 

Na zdjęciu:

Jan Gładysz (1762-1830)

Karolina z Wilhelmów Schuetzowa z dziećmi, około 1820

Olej, płótno

MNKi/M/1930

Awers/rewers


Powrót