Aktualności

Oferta edukacyjna dla szkół

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020, Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, zaprasza Państwa szkołę do uczestniczenia w lekcjach muzealnych dostosowanych do toku nauczania historii w szkole podstawowej. Proponujemy wybrane tematy zajęć dla poszczególnych klas:

 

 


Klasa IV:
- Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego – symbole narodowe
- Chrzest Polski – chrystianizacja i przemiany kulturowe na ziemiach polskich


Klasa V:
- Polska w okresie wczesnopiastowskim, okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów
- Dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej z uwzględnieniem obszaru Wiślicy


Klasa VI:
- Początki Rzeczpospolitej Obojga Narodów – wpływ dynastii Jagiellonów na terenie Wiślicy


Klasa VII:
- Sprawa polska w czasie I wojny światowej, kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny, skala i skutki zniszczeń w Wiślicy


Klasa VIII:
- Historia ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej na terenie Wiślicy

Rezerwacji grup szkolnych i dokładnej informacji na temat zajęć można uzyskać pod
numerami telefonu 41 300 20 69, 730 729 200, bądź też drogą e-mailową: wislica@mnki.pl


Powrót