Aktualności

Wizyta Marty Herling-Grudzińskiej

W Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego dobyło się spotkanie wpisujące się w obchody Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Podczas wizyty uczestnicy na czele z córką pisarza Martą Herling-Grudzińską i badaczami jego twórczości zapoznali się z historią budynku oraz zwiedzili ekspozycję.

Powrót