Aktualności

Pierwszy znany obraz Sienkiewicza

Pierwszy znany obraz Henryka Sienkiewicza pt. Wenecja wzbogacił kolekcję sienkiewiczianów Muzeum Narodowego w Kielcach.

Wenecja Henryka Sienkiewicza, to jedyna znana dotąd praca malarska sygnowana przez autora, którą należy uznać za unikat. MNKi posiada liczne rysunki autora Trylogii, którymi pisarz chętnie ozdabiał swoją korespondencję i rękopisy. W źródłach istnieją przesłanki, choć brakowało do tej pory dowodu, aby pierwszy polski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, podejmował samodzielne próby malarskie. Tym bardziej cenny jest obraz z jego sygnaturą, który należy uznać za unikatowy.

 

 

podpis Sienkiewicza

FOTORELACJA Z KONFERENCJI PRASOWEJ

 

 

 

Zakup został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Kolekcje Muzealne. Wkład własny zapewnił drugi organizator Muzeum, Województwo Świętokrzyskie.

MKiDN Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

 


Powrót