Aktualności

Weekend seniora z kulturą

Z okazji kolejnej edycji projektu 60+ kultura, która odbędzie się w dniach 2-3 października 2021 r. seniorzy będą mogli zwiedzać bezpłatnie oddziały Muzeum Narodowego
w Kielcach.

Zakończenie prac przy kamiennych balustradach

Zakończone zostały pracę przy kamiennych balustradach, które zostały wykonane z wapienia zbitego ze złóż lokalnych.

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

Prace remontowe są na etapie końcowym. Układany jest chodnik z płyt kamiennych oraz trwa zagospodarowanie terenów zielonych przy kolegiacie. Trwa montaż instalacji elektrycznej.

Archiwum aktualności