Aktualności

KOMUNIKAT

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich
i Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego są niedostępne do zwiedzania z powodu prac remontowych do odwołania.

Montaż figur posłów moskiewskich i szwedzkich

Zakończony został montaż rzeźb postaci posłów moskiewskich
i szwedzkich, z którymi rokowania pokojowe prowadził biskup i kanclerz wielki koronny, Jakub Zadzik, fundator Pałacu.

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

Aktualnie mają miejsce prace związane z betonowaniem stropu korytarza podziemnego od frontu kościoła. Trwają roboty drogowe przed pawilonem archeologicznym, jak również prace wykończeniowe
w jego wnętrzu.

Archiwum aktualności