Aktualności

Biżuteria późnoscytyjska i sarmacka na Krymie

Beata Polit, kierownik Działu Archeologii, w ramach realizowanego projektu pt. Biżuteria późnoscytyjska i sarmacka na Krymie – przemiany typologiczno-chronologiczne finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, podjęła się zadania opracowania materiału.

Spacery wirtualne

Zachęcamy do wirtualnych odwiedzin Muzeum Narodowego
w Kielcach. 

 

Powrót tapiserii po konserwacji

Po dwóch latach wróciły do Kielc monumentalne tapiserie by znów być ozdobą stałej ekspozycji w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Tapiserie Triumf Ateny oraz Bitwa nad Granikiem, powstały w XVIII wieku w wiodących ośrodkach tkactwa europejskiego. 

Pierwsze było Muzeum

Jesteś artystą i studentem?
Marzysz o własnej wystawie? Pierwsze będzie Muzeum Narodowe w Kielcach!

Światłem i cieniem

Zapraszamy na spotkanie z okazji
50-lecia jubileuszu pracy artystycznej Profesora Leszka Mądzika.

Koncert w Pałacu

Z przyczyn niezależnych od organizatorów, koncert został odwołany.

Archiwum aktualności