Aktualności

Oferta edukacyjna na lato 2021

Oferta edukacyjna Muzeum Narodowego w Kielcach na lato 2021 r. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich organizuje półkolonie.

Wydarzenie

Poza ramami
Wystawa czasowa
Poza ramami

Na najnowszej ekspozycji zaprezentowanych zostało 100 drzeworytów polskiego grafika Stefana Mrożewskiego.
Wszystkie grafiki są ilustracjami do Boskiej komedii – poematu należącego do arcydzieł literatury światowej.

Zakończenie prac nad stropem ramowym

W Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Drugim Pokoju Senatorskim został zamontowany ostatni obraz stropu ramowego.

Archiwum aktualności