Archiwum aktualności

Czwartki z Dialogiem

11.04 , 17:00

Transport kolejowy na ziemiach polskich i w wielonarodowym imperium rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku – dr Maciej K. Cichoń

 

Prelegent przedstawi ciekawostki związane z drogami żelaznymi w zaborze rosyjskim na przykładzie lokalnej linii Dęblin – Radom – Kielce – Dąbrowa Górnicza. Omówiona zostanie również ewolucja dworca kolejowego, który z bramy na świat stał się pomnikiem oraz narzędziem władzy i kultury. Jaki był obraz kolei na zachodzie i wschodzie, w różnych państwach, wśród różnych warstw i klas społecznych? Jak kolej oddziaływała na lokalną ludność i przyczyniła się do rozwoju Staropolskiego Okręgu Przemysłowego? Co kolej dała władzom spółki i jaki miała wpływ na poszczególnych akcjonariuszy, polskich, rosyjskich i zagranicznych, oraz jak zakończyła się jej działalność w wielonarodowym imperium carów? Na te i inne pytania odpowie prelegent podczas kolejnego spotkania z cyklu Czwartki z Dialogiem.

dr Maciej K. Cichoń – historyk, absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się badaniem transportu kolejowego i jego wpływu na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę oraz historią lotnictwa zwłaszcza pionierskiego i cywilnego od połowy XIX stulecia do wieku XX.


Powrót