Archiwum aktualności

Zgodnie z wieloletnią tradycją zapraszamy na XII Imieninowy Rajd Śladami Stefana Żeromskiego.
Tym razem udamy się do Krakowa – miasta artystów i pisarzy. Tutaj poszukamy śladów Stefana Żeromskiego.

25.08 19:00

Wydarzenie

CHOPINOWSKIE INSPIRACJE
cykl koncertów w ogrodzie włoskim

Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach prof. dr hab. Robert Kotowski, Prezes Radia Kielce SA Janusz Knap, Prezes Fundacji Wspierania Kultury "Amadeusz" Magdalena Pamuła zapraszają na cykl koncertów fortepianowych Chopinowskie inspiracje, które poprowadzi Artur Jaroń. 

Konferencja Ochrona dziedzictwa archeologicznego Ukrainy, organizowana jest we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja podsumowująca projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 

W sobotnią noc 13 maja zapraszamy do oddziałów MNKi!

Dla zwiedzających dostępne będą zarówno ekspozycje stałe, jak i czasowe, w tym niedawno otwarte po modernizacji Muzeum Archeologiczne w Wiślicy z podziemną ścieżką zwiedzania!

13.10 12:00

Wydarzenie

Oprowadzanie po wystawie
Obraz Cyganów. Cyganie w obrazach.

Na kolejnym spotkaniu z cyklu, zapraszamy na oprowadzanie po wystawie Obraz Cyganów. Cyganie w obrazach - zbiór cyganaliów z kolekcji Andrzeja Grzymała Kazłowskiego.

05.05 12:00

5 maja 2019 roku o godz. 12:00, w parku Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku rozpocznie się piknik rodzinny z okazji 173 rocznicy urodzin pisarza.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu NIEDZIELA W MUZEUM, które poprowadzi dr Anna Myślińska.

27.04 12:00

Muzeum Narodowe w Kielcach po raz kolejny włącza się w ogólnopolską akcję

Dzień Wolnej Sztuki.

Zapraszamy do Muzeum Dialogu Kultur oraz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.

Powrót