Galeria zdjęć

Remont Pałacu cz.2 - fotorelacja

Roboty budowlano-konserwatorskie na skrzydle północnym z łącznikiem Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich.

Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

fot. Małgorzata Stępnik/MNKi

Powrót