Galeria zdjęć

Remont Pałacu cz.2 - fotorelacja

Drugi etap prac remontowych - odnowienie elewacji Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich.

Projekt Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

fot. Małgorzata Stępnik/MNKi

Powrót