Galeria zdjęć

Remont w Pałacu cz.4 - fotorelacja

Trwa konserwacja stropu w Apartamencie Biskupim, złotej oprawy z herbami, centralnego płótna ze sceną Pożaru Ławry Troickiej pod Moskwą (podczas wojny w 1611 r.) oraz alegorii Czterech Żywiołów w Drugim Pokoju Senatorskim w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Na tym etapie remontu prowadzone są także prace mające za zadanie odtworzyć figury posłów moskiewskich i szwedzkich, które dawniej zdobiły elewację Pałacu. Obecnie zostały przygotowane modele gipsowe, które po korektach i retuszach oraz akceptacji specjalistów konserwatorów kwalifikują się do prac rzeźbiarskich w kamieniu.

Projekt Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

fot. Małgorzata Stępnik/MNKi

Powrót