Galeria zdjęć

Remont w Pałacu cz.5 - fotorelacja

Trwa renowacja elewacji Pałacu od strony Ogrodu Włoskiego.

Kontynuowane są również prace obejmujące montaż, dostawę urządzeń, uruchomienie instalacji dla systemów SSWiN z ochroną indywidualną dzieł sztuki, systemu sygnalizacji pożaru SSP, systemu telewizji dozorowej CCTV oraz zaprawienie bruzd i scalanie kolorystyczne.

Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

fot. Małgorzata Stępnik/MNKi

Powrót