Galeria zdjęć

Remont Pałacu cz. 8

Etap obejmujący roboty budowlane i konserwatorskie na elewacji wschodniej Korpusu Głównego z wieżami w ramach i dla przedmiotowego projektu.

 

Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

fot. Małgorzata Stępnik/MNKi

Powrót