Galeria zdjęć

Promocja Galerii

Dokumentacja promocji Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.

 

Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powrót