Galeria zdjęć

Remont cd

Prowadzone są prace mające za zadanie odtworzyć figury posłów moskiewskich i szwedzkich, które dawniej zdobiły elewację Pałacu. Obecnie zostały przygotowane modele gipsowe, które po korektach i retuszach oraz akceptacji specjalistów konserwatorów kwalifikują się do prac rzeźbiarskich w kamieniu.

Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powrót