Galeria zdjęć

Remont Pałacu cz. 16

Etap prac związany z konserwacją fryzu podstropowego w Izbie Stołowej Górnej jest już zakończony.

W Drugim Pokoju Senatorskim, w dalszym ciągu, odbywają się prace nad stropem ramowym. Wypoziomowane zostały płaszczyzny stropu. W trakcie demontażu elementów ram odsłonięto relikty pierwotnego opracowania malarskiego, które są podstawą do obecnie proponowanych rozwiązań.

Przygotowane zostały kalki z propozycjami rekonstrukcji ornamentów. Rekonstrukcje wykonano, szukając odniesień do elementów występujących w innych miejscach w Pałacu. Ich zgodność z charakterem epoki potwierdzili historycy sztuki. Rozpoczęto również nakładanie złota na ornamenty ramy.

Kontynuowane są prace nad płótnem stropu. W tym momencie są opracowywane kity wypełniające ubytki warstwy malarskiej i gruntu. Na ostatnim zdjęciu widać fragment pejzażu narożnikowego przedstawiający żywioł wody.Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

fot. M. Stępnik/MNKi 

Powrót