Galeria zdjęć

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - styczeń 2021

Aktualnie zostały zakończone prace żelbetowe korytarza podziemnego (od strony północnej, południowej 
i wschodniej). Rozpoczęto badania archeologiczne części frontowej kolegiaty. Obecnie trwają prace archeologiczne na obszarze Placu Solnego. W korytarzu podziemnym wykonywane są prace instalacyjne (wentylacja, elektryczność, woda). W dalszym ciągu prowadzone są prace konserwatorskie  w podziemiach kolegiaty i przy reliktach kościoła  św. Mikołaja.

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

zestaw logotypów projektowych: kolejno flaga funduszy europejskich, polsi, logo ministerstwa kultury, flaga Unii Europejskiej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Województwa Świętokrzyskiego

Powrót