Galeria zdjęć

Ostatni etap modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

Obecnie w ramach projektu Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy wykonywane są prace remontowe w budynku biurowym i konferencyjnym przy ulicy Batalionów. 


Fot. K. Pająk

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

projektLogo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Powrót