Niepełnosprawni

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza do zapoznania się z ofertą dla organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz grup zagrożonych wykluczeniem. Wychodzimy naprzeciw Państwa potrzeb, a naszym celem jest budowanie oraz wzmacnianie partnerstwa z powyższymi instytucjami, organizacjami pozarządowym i indywidualnymi zwiedzającymi.

Animator kultury w Muzeum realizuje zajęcia edukacyjne, które służą doskonaleniu wiedzy oraz umiejętności osób na różnym poziomie kształcenia. Efekt bezpośredniego kontaktu z zabytkami jest niesamowicie pomocny w przyswajaniu nowych wiadomości. Metody aktywizujące odbiorców pozwalają w łatwy i przyjemny sposób osiągnąć cele: poznawcze, kształcące i wychowawcze. Człowiek uczy się przez całe życie, a nasz nowoczesny, pozaszkolny program edukacyjny podnosi nasze kompetencje w procesie uczenia się.

Jednym z podstawowych zadań Muzeum Narodowego w Kielcach jest likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych. Innowacja tych projektów to przede wszystkim baza dydaktyczna: unikatowe treści źródłowe (dzieła sztuki, dokumenty historyczne, artefakty) i ścieżki dostosowane do odbiorców z różnymi dysfunkcjami. 

Oferta specjalna:

„Muzeum bliżej nas” to program, dzięki któremu bezpłatnie zwiedzą Państwo wystawy stałe, jedynym warunkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego! Przygotowaliśmy wyspecjalizowaną kadrę przewodników, których zadaniem jest budowanie przyjaznych relacji ze zwiedzającymi.

 

Przełamać bariery:
Ważną formą wspomagania osób niepełnosprawnych ruchowo jest dostosowanie przestrzeni publicznej do ich potrzeb poprzez likwidację barier architektonicznych. Dla zwiedzających dostosowaliśmy część ekspozycji muzealnych w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich i Pałacyku Henryka Sienkiewicza oraz obiektów Muzeum Dialogu Kultur. Specjalnie dla osób z dysfunkcjami ruchowymi posiadamy rampę podjazdową, windę oraz platformę, dzięki którym można swobodnie dostać się do budynku i bez przeszkód poruszać się po zabytkowych wnętrzach. Winda znajduje się w bocznym wejściu od strony wartowni, gdzie znajduje się również podjazd. Dodatkowym udogodnieniem jest system informujący Call Hear, dzięki niemu poczują się Państwo bezpieczniej.

Zobaczyć niewidoczne:
W Dawnym Pałac Biskupów Krakowskich przy wejściu znajduje się udźwiękowiony plan muzeum - plan typograficzny. W swojej ofercie Muzeum ma również książkę o Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki zdobniczej napisaną brajlem. Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku posiada audioquidy z audiodeskrypcją oprowadzające po stałej ekspozycji na parterze Muzeum. Natomiast Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego przygotowało makiety oraz kopie eksponatów, a podpisy znajdują się na odpowiedniej wysokości.

Usłyszeć niesłyszalne:
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku posiada urządzenia wspomagające dźwięk. W ofercie mamy filmy edukacyjne z napisami i tłumaczem języka migowego oraz wirtualne spacery po obiektach z audiodyskrypcją i tlumaczem języka migowego. 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszych bieżących projektów zapraszamy do kontaktu:

Dział edukacji:

Tel. 41 344 40 14

Wew. 239 lub 660-957-875

E-mail: edukacja@mnki.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30

 

W Pałacu dysponujemy windą i platformą dla osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z windy należy udać się do bocznego wejścia od strony wartowni, gdzie znajduje się podjazd.