Wystawy czasowe

Zderzenia

Wystawa monograficzna Józefa Krzysztofa Oraczewskiego

Wystawa "Zderzenia" to eksploracja napięcia powstającego z przecięcia duchowości i materialności, czasu i przestrzeni oraz dualizmu życia. Nieuchronne sprzeczności, które okazują się dźwignią transcendencji, są ukazane w wielu aspektach i wymiarach. Niemniej jednak oś wystawy koncentruje się wokół napięcia związanego z pojęciami wolności i zasad społecznych. Ten właśnie konflikt wpisany w drogę osobistych przeżyć artysty oraz perspektywa rozwoju, jaka się wiąże z jego przezwyciężeniem, są ukazane w największym przybliżeniu. Poprzez serię obrazów i instalacji Józef Krzysztof Oraczewski stawia widza przed wyzwaniem ponownego rozważenia swoich wcześniejszych przekonań o rzeczywistości i odkrycia głębszych, często ukrytych znaczeń naszego istnienia. Wystawa, która ma na celu zgłębienie idei kolizji, zarówno dosłownych, jak i metaforycznych, ma właśnie prowadzić do odkrycia nowych perspektyw, rozbudzenia woli przezwyciężenia dualizmu i ograniczeń, realizacji marzeń i zrywania się do lotu po porażkach, które są nieodłączną częścią życia.

Wystawa przygotowana we współpracy z artystą.

 

Kurator: Monika Turczyńska

Koordynator: Agnieszka Dziwoń

Czas trwania wystawy: 21 listopada 2023 – 17 marca 2024

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

____________

Wystawa Zderzenia, prezentowana w Muzeum Narodowym w Kielcach, pokazuje, że sztuka Józefa Krzysztofa Oraczewskiego jest żywa. Obrazy są wybitne i niepowtarzalne. Cykle poruszają unikalne tematy. Instalacje opowiadają swoje własne historie.

Mimo różnorodności, skomplikowana i wielowymiarowa twórczość, eksponowana na wystawie Zderzenia, stanowi harmonijną całość. Dzieła nie przyćmiewają się wzajemnie. Co więcej, okazuje się, że – choć każde z nich jest „gwiazdą” – układają się w pewne konstelacje. Zestawione, odkrywają nowe znaczenia. Ich dialog jest żywy: pełen emocji, odmiennych punktów widzenia i wielowątkowych narracji. Zderzają się. Impakt i nieoczekiwane zaburzenie perspektyw otwierają nowe możliwości percepcji. Pod powierzchnią kolorów, faktur i kształtów, za całunem mroku, nałożonego na zmysły i poznanie intelektualne, rozpościera się ogromna galaktyka znaczeń: niedefiniowalna, niewerbalna głębia emocji, metafizyki i sacrum.

Józef Krzysztof Oraczewski nie chce tej tajemniczej głębi dotykać midasową dłonią, która nieuchronnie zamieniłaby duchowe przeżycia w materię, nawet gdyby ta miała być pozłacana i piękna. Nie chce jej wyłowić jak ryby z wody, pozbawiając życia. Pozostawia ją otwartą, pulsującą całym bogactwem wszystkich swoich wymiarów, nawet jeśli jej doświadczanie powoduje sprzeczności, niewygodę poznania i poczucie niejednoznaczności.

W twórczości Józefa Krzysztofa Oraczewskiego siła zderzeń i napięć jest bowiem źródłem inspiracji i kreatywności. Artysta pokazuje zarówno konflikt, jak i harmonię, ujawniając, że kolizje nie prowadzą do destrukcji, ale tworzą nowe sposoby postrzegania rzeczywistości. Kalejdoskopy emocji i znaczeń, uchwycone z wirtuozerią przez mistrza światłocienia, otwierają drzwi do nowych wymiarów.
Jednak po tej przestrzeni wewnętrznego świata musimy poruszać się sami. Artysta daje nam jedynie znaki, pokazuje kamienie milowe, punkty zwrotne i zawiłości własnej drogi twórczej.

Ta droga jest niezwykle interesująca. Rozpościera się między nieograniczoną, niedefiniowalną przestrzenią wolności twórczej a potrzebą przynależności, między indywidualizmem a konwencjami społecznymi, między poczuciem bezpieczeństwa a potrzebą samorealizacji w podróży przez nieznane. Artysta podąża tą drogą samotnie, ale z niezłomną determinacją, kształtując swój niepowtarzalny język twórczy, styl i postawę artystyczną.

Poprzez wystawę Zderzenia Józef Krzysztof Oraczewski objawia się jako wizjoner o niezwykłej wrażliwości i kreatywności, który niezmiennie kieruje swoją sztuką ku głębszym wymiarom ludzkiej egzystencji. Jako artysta niezłomny w dążeniu do ukazywania swojego duchowego przesłania, jest gotowy przekraczać wszelkie przeciwności i podejmować niezwykle wyzwania. Jego twórczość to nie tylko obrazy czy instalacje, ale także iskra, która ma na celu rozpalić w ludziach ogień wewnętrznej mocy. Jego sztuka stanowi bowiem źródło otuchy i inspiracji, nawołuje do głębszego zrozumienia siebie i świata. Jest pełna duchowej treści, która może wpłynąć na życie odbiorców, wzbogacić je i przemienić, a także przywrócić wiarę w chwilach zwątpienia. Oraczewski bezkompromisowo wskazuje, że wartość sztuki tkwi nie tylko w materii, ale przede wszystkim w jej zdolności do dotykania ducha człowieka.

We współczesnym świecie, w którym nieustanna pogoń za sukcesem i uznaniem artystycznym zdają się być normą, Józef Krzysztof Oraczewski, który odkrył prawdziwy sens swojej twórczości i przekazuje go innym w sposób niezwykle poruszający, jest osobowością szczególną.
Jego sztuka jest symbolem duchowej głębi i autentyczności. To opowieść o człowieku, który odważnie podąża za swoim wewnętrznym kompasem, przypominając o niezwykłym bogactwie wyrażania siebie, potrzebie niezależności i poszukiwania duchowych korzeni. Jego twórczość zachęca do podążania własną drogą i odkrywania głębszych wymiarów istnienia.

W tym kontekście monograficzna wystawa Józefa Krzysztofa Oraczewskiego jest jak duchowy przewodnik, który poprzez zestawienie różnorodnych dzieł pobudza do refleksji nad sensem życia i zachęca do poszukiwań własnych odpowiedzi. Artysta sprawia, że sztuka nie jest jedynie obiektem zewnętrznym, ale głębokim doświadczeniem, które otwiera serca i umysły na tajemnice istnienia.

Monika Turczyńska


 

MECENAS MUZEUM NARODOWEGO W KIELACH: 

PGE Polska Grupa Energetyczna

  

PATRONAT HONOROWY:                                                                                   

MKiDN MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO    

SPONSOR:

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

     

 
fot. M. Stępnik/MNKi

fot. K. Sowiński/MNKI

W. Szymczak

Powrót