Wystawy czasowe

Kobiety Zbyluta Grzywacza

Muzealny dialog z kobiecością

W większości prezentowane po raz pierwszy rysunki krakowskiego artysty Zbyluta Grzywacza można było zobaczyć w Kielcach. Kameralna ekspozycja erotycznych prac wypełniła przestrzeń Muzeum Dialogu Kultur.

Twórczość Zbyluta Grzywacza prezentuje mnogość i różnorodność poglądów i przekonań. Artysta przez całe życie walczył z uprzedzeniami oraz stereotypami. Będąc zaangażowanym politycznie, jawił się jako erudyta, znawca sztuki, starając się wymieniać z widzem swoimi doświadczeniami. Zawsze z poszanowaniem odmienności. W niewielkiej przestrzeni Sali Białej – sali wystaw czasowych - zestawione zostały ze sobą niewielkie, kameralne rysunki aktów oraz obrazy z cyklu „Opuszczona” i „Lalki”. Nie bez przyczyny wernisaż zaplanowano na Dzień Kobiet, podkreślając wieloznaczność tej ekspozycji. Zwiedzający mieli okazję zastanowić się, jak - w kontekście erotyki telewizyjnej i internetowej - postrzegamy dziś intymne akty. Jaka jest pozycja kobiety we współczesnym świecie, jak odbierane jest jej nagie ciało. Pracom towarzyszył film „Profesor” w reżyserii uczennicy artysty Marii Gacek.

kobiety          kobiety

 

Zbylut Grzywacz (1939-2004) – malarz, rysownik, grafik, rzeźbiarz, fotografik, pisarz i erudyta – postać w najnowszej historii polskiej sztuki wyjątkowa. Bezkompromisowy uczestnik ruchu kultury niezależnej i opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, charyzmatyczny pedagog krakowskiej ASP i pamiętany do dzisiaj wychowawca kilku pokoleń młodzieży. Pasjonat w każdej dziedzinie. Znany głównie jako współzałożyciel legendarnej grupy Wprost (z Maciejem Bieniaszem, Leszkiem Sobockim i Jackiem Waltosiem). Najbardziej z wprostowców radykalny z determinacją realizował misję sztuki zaangażowanej, nierzadko interwencyjnej, niepokornej wobec oficjalnego życia politycznego i społecznego. Po 1989 roku Zbylut Grzywacz pozostał wierny sobie. Jak powiedział w jednej z rozmów, przestał służyć malarstwem, a zaczął służyć malarstwu. Wrócił do natury, do aktu, którego studiowanie jest dla każdego malarza uniwersalną szkołą artystycznego widzenia i wyrażania.

„Kobiety Zbyluta Grzywacza” – Muzeum Dialogu Kultur, 8 marca – 12 maja 2013 r.

Kurator wystawy: Agnieszka Oprządek, Moda na Sztukę (www.modanasztuke.pl)

Współpraca: Joanna Boniecka

Dzieła Zbyluta Grzywacza © Joanna Boniecka

Powrót