Wystawy czasowe

Między nadzieją a zwątpieniem

W 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego pamięć tego wydarzenia jest w społeczeństwie ciągle żywa. Ten fakt stał się impulsem do zorganizowania przez pracowników Muzeum Narodowego w Kielcach wystawy czasowej poświęconej powstaniu. Wielu historyków uważa, że nie miało ono żadnych szans na zakończenie się sukcesem. Mimo skazania na niepowodzenie w styczniu tego tragicznego roku nie zabrakło siły i wiary. Powstanie styczniowe ukształtowało następne pokolenie, pokolenie napiętnowane klęską. Nim jednak przegrana stała się faktem Polacy walczyli, dając z siebie wszystko, wierząc, że niepodległość stanie się faktem, a ponoszona ofiara jest zasadna i będzie w przyszłości doceniona.


   Między nadzieją a zwątpieniem to słowa, które najdobitniej oddają klimat tamtych dni, w których euforia i radość mieszały się z rozpaczą. To również motyw przewodni wystawy czasowej, którą będzie można oglądać w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku od 19 stycznia 2013 roku. Jest to tylko jedno z kilku wydarzeń zaproponowanych przez Muzeum Narodowe w Kielcach w ramach uczczenia 150 rocznicy wybuchu tego największego polskiego zrywu narodowego w XIX wieku. Na wystawie omówione zostaną przyczyny i skutki powstania, jego wpływ na zmianę świadomości Polaków, znaczenie dla koncepcji odzyskania niepodległości. Pokazane zostaną losy powstańców i ich rodzin. Zaprezentujemy unikalne przedmioty związane z tym okresem: dokumenty, fotografie, mapy, broń, a także biżuterię z czasów żałoby narodowej. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz od prywatnych kolekcjonerów.

    

 

Wystawa w ramach Obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego,

objętych honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

 

Patronat: 

Patronat edukacyjny:

Patronat medialny:

 

Sponsorzy:

Powrót