Wystawy czasowe

Świętokrzyski diament

Województwo Świętokrzyskie we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach i Muzeum Archeologicznym i Rezerwatem „Krzemionki” (Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. ) oraz wspólnie z Instytutem Polskim w Pradze przygotowało wystawę krzemienia pasiastego pn. „Świętokrzyski diament”. Ekspozycję można zwiedzać do 5 września br. (Polski Instytut w Pradze, Male nemesti 1).
Wystawa promuje województwo świętokrzyskie przez jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli, jakim jest krzemień pasiasty. Zaprezentowano najcenniejszy zabytek archeologiczny w regionie jakim jest neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Pokazano narzędzia krzemienne i ich rekonstrukcje. Na niewielkim fragmencie odwzorowano w skali 1:1 wejście do kopalni i pracownię krzemieniarską. Prezentację uzupełnia animacja 3D wnętrza kopalni.
Krzemień pasiasty, jego piękno, różnorodność, unikatowość pokazane zostały w różnych możliwych formach: naturalnych, szlifowanych i polerowanych (cięte płyty), w postaci całych konkrecji i ich fragmentów.
Ważnym elementem promocji województwa jest wystawa zdjęć prezentujących najciekawsze obiekty i atrakcje naszego regionu. Zdjęcia powieszone zostały na ogrodzeniu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, w miejscu gdzie codziennie przechodzi tysiące turystów.

Autorami wystawy są: Paweł Król (Muzeum Narodowe w Kielcach),
Artur Jedynak i Kamil Kaptur (Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”. Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św.)
Wernisaż wystawy

Powrót