Wystawy czasowe

Szukam poezji w prozie

Szukam poezji w prozie Działania eksperymentalne - grafika, książka artystyczna

W lutym br. otwarta zostanie wystawa prac Joanny Kurkiewicz, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, jednej z laureatek konkursu „Przedwiośnie 36” organizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych. Nagrodą Muzeum Narodowego w Kielcach w tymże konkursie jest organizacja wystawy młodej artystki.

Joanna Kurkiewicz, mówiąc o swej najnowszej realizacji, podkreśla fakt, że Działania eksperymentalne - grafika, książka artystyczna to wystawa dedykowana Pałacykowi Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku - zrealizowana specjalnie z myślą o miejscu ekspozycji i inspirowana twórczością pisarza. Projekt Szukam poezji w proziewykorzystuje egzemplarze niechcianych, starych książek Henryka Sienkiewicza  przeznaczonych na przemiał.

Istotę działań wizualnych stanowiło postawienie pytania: jak z prozy wykreować  poetycki, intymny obraz? Czy taka trawestacja stylu jest możliwa, realna? Prezentowane prace są wizualną próbą odpowiedzi na to zagadnienie. Powstały w oparciu o techniki grafiki warsztatowej (drzeworyt, linoryt),  instalacji oraz  książki artystycznej.

Na kartach książek Sienkiewicza - mówi autorka - prowadzę swoisty dziennik intymny: szukam poezji - jej obszarów - na mapie prozy zmieniam znaczenia, opowiadam historię intymną - linią... Dodaje również, że słowa zaczerpnięte z dziennika Susan Sontag Tworzenie wizualnej dokumentacji swoich odczuć - mogą  stanowić  motto prezentowanej ekspozycji.

Kurator: Joanna Kurkiewicz

Wystawa będzie prezentowana od 21 lutego do 30 marca 2014 r. w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach.

Powrót