Wystawy czasowe

Prawa człowieka. Dostrzegam. Dziedzictwo

Wystawę fotograficzną autorstwa Macieja Byczkowskiego „Prawa człowieka. Dostrzegam. Dziedzictwo” już od 19 listopada 2015 będzie można oglądać w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach.

Pierwsza część ekspozycji składa się z fotografii z różnych części świata, którym towarzyszą wybrane artykuły z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Obrazy i słowa ilustrują takie pojęcia jak równość, braterstwo, twórczość, własność, adoracja. W drugiej części zdjęciom towarzyszą wybrane cytaty – wypowiedzi przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, m.in. Hugo Kołłątaja, Cypriana Kamila Norwida czy Leszka Kołakowskiego, skoncentrowane na człowieku i przynależnych mu prawach. Całość zamyka prezentacja multimedialna, w której fragmenty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czyta Andrzej Seweryn.

- Pierwsza część wystawy zaprasza w podróż w różne zakątki ziemi. Zachęca do podróży w głąb siebie i poruszenia wyobraźni. Celem wyprawy, a więc i wystawy jest dotarcie do źródeł braterstwa. To globalne przesłanie pokoju i nadziei. W drugiej części pracom fotograficznym towarzyszą wybrane cytaty – skarby polskiej myśli humanistycznej. To Polska właśnie tak dostojnie i mądrze przypomina o prawach człowieka. Dziedzictwo myśli polskiej, opatrzone fotografiami z Wilanowa i innych miejsc ojczystych staje się na naszych oczach wielowymiarowym dziełem serca. Dla wszystkich… - podkreśla autor zdjęć Maciej Byczkowski.

Maciej Byczkowski to podróżnik i fotograf, muzyk i biznesmen. Autor wystawy, zdjęć do publikacji i wydawnictw. Fascynuje go impresjonizm jako forma, która pozwala dostrzec w jednym obrazie wiele jego implikacji, dzięki grze światła, kolorów oraz uzyskanej w ten sposób iluzji.

Wystawa wpisuje się w obchody 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej organizatorem jest firma ENSI, zajmująca się bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. W swoich działaniach edukacyjnych i merytorycznych firma kładzie nacisk na aspekt ochrony prawa do prywatności, która stanowi integralną część ludzkiej godności i wolności osobistej.

Wystawa pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

W Muzeum Dialogu Kultur ekspozycja będzie prezentowana od 19 listopada 2015 roku do 17 stycznia 2016 roku.

Powrót