Wystawy czasowe

Z wewnątrz na zewnątrz

Raporty zagranicznych dyplomatów w Niemczech opisujące listopadowe pogromy w 1938 roku zebrane na wystawie „Z wewnątrz na zewnątrz” będziemy prezentować w Muzeum Dialogu Kultur od 12 lutego 2015 roku.

Ekspozycja opowiada o pogromach w Niemczech, które miały miejsce z 9 na 10 listopada 1938 roku. Tragicznej nocy fanatyczni Niemcy, podburzani przez propagandę nazistowskiego reżimu i wspierani przez SS i Gestapo, niszczyli synagogi w całym kraju, rozbijali szyby sklepów żydowskich kupców i w okrutny sposób znęcali się nad Żydami. Liczni mężczyźni pochodzenia żydowskiego zostali następnie wywiezieni do obozów koncentracyjnych Dachau, Buchenwald i Sachsenhausen.

Wystawa pokazuje jak pogromy zostały odebrane przez społeczność międzynarodową. Na ekspozycji będzie można zobaczyć jak na te wydarzenia zareagowali zagraniczni dyplomaci i w jaki sposób pisali o tym w raportach do swoich krajów.

Ekspozycja powstała we współpracy Fundacji Nowa Synagoga Berlin – Centrum Judaicum oraz niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W Kielcach wystawa organizowana jest wspólnie z Konsulatem Generalnym Niemiec w Krakowie.

Wystawę będzie można oglądać do 13 marca 2016 roku.

Powrót