Wystawy czasowe

Dziewczęta w mundurkach

„Dziewczęta w mundurkach” to tytuł wystawy, która od 17 września 2015 roku do końca stycznia 2016 roku jest prezentowana w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. Tematem wystawy jest, wzbudzająca obecnie coraz większe zainteresowanie badaczy, historia kobiet. Jej zakres obejmuje zagadnienia z życia codziennego uczennic szkół średnich w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, możliwe stało się rozpoczęcie procesu odbudowy struktur nieistniejącego od 123 lat państwa polskiego oraz zainicjowanie przemian społecznych, obyczajowych i kulturowych. Podzielone dotychczas pomiędzy trzech zaborców społeczeństwo zyskało nowe warunki społeczno-polityczne, dające wiele możliwości rozwoju i aktywności różnych środowisk, organizacji i ugrupowań. Nastąpił okres przeobrażeń społecznych, będących skutkiem nowych prądów obyczajowych płynących z krajów Europy Zachodniej i Ameryki. W odmienionej rzeczywistości rozwijała się także świadomość kobiet.

Dotychczasowe wzorce wychowawcze ulegały stopniowej weryfikacji, co wpływało na kształtowanie ich pozycji społecznej i nowego wizerunku. Pojawiały się nowe pola żeńskiej aktywności, dążenie do wykształcenia, a także chęć kontynuacji procesów emancypacyjnych zapoczątkowanych w XIX w. Miało to ogromny wypływ na kształtowanie światopoglądu młodzieży żeńskiej, której przez stulecia wpajano, że najważniejszym celem w życiu kobiety jest zamążpójście i macierzyństwo w myśl zasady, że:… kobieta winna słuchać męża i być mu poddaną; cichą, cierpliwą, domem zajętą. Wystawa zabierze widza w niezwykłą podróż przez czas i historię, by pokazać mu codzienne życie ambitnych oraz pełnych marzeń i planów gimnazjalistek. Dziewcząt, przed którymi, dzięki zdobyczom emancypacyjnym ich babek i matek, przyszłość stała otworem, a nowe możliwości edukacji, dawały szansę na samodzielność i samorealizację.

Bohaterki wystawy – uczące się, dojrzewające, wkraczające w dorosłe życie dziewczęta – prowadzą widza przez swą codzienność. Opowiedzą o szkolnych mundurkach, internacie, niewygodnych strojach gimnastycznych, potańcówkach, pierwszych miłościach, ulubionych przedmiotach, czy o tym według kogo ....błędnym i dla chrześcijańskiego wychowania szkodliwym jest tzw. system „koedukacji”. Ekspozycja podzielona będzie na dwie części. Pierwsza poświęcona organizacji szkolnictwa żeńskiego i wszelkim aspektom życia szkolnego dziewcząt. Część druga zawierać będzie charakterystykę wszelkich form aktywności pozalekcyjnej.

Kurator: dr hab. Robert Kotowski
Koordynator: Sylwia Zacharz

Zachęcamy do skorzystania z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH towarzyszących wystawie.

 

Organizator

Patronat

 

Patronat medialny

   

 

Partner projektu

Powrót