Wystawy czasowe

Boże Narodzenie w plastyce ludowej

Boże narodzenie w plastyce ludowej Ludowe szopki mają długą historię, której źródeł należy szukać już w średniowiecznych misteriach. Zwyczaj chodzenia z szopką, powszechny jeszcze w okresie międzywojennym, znany był na terenie całej Kielecczyzny. Także we współczesnej twórczości plastycznej szopki należą do tematów często i chętnie podejmowanych. W zbiorach Muzeum znajdują się ich liczne i ciekawe przykłady. Stajenki przedstawione są z Dzieciątkiem Jezus leżącym w żłobie, postaciami Marii i Józefa, aniołami, pastuszkami i bydlętami. Prezentujemy prace m.in.: Henryka Cichockiego z Ostrowca Świętokrzyskiego, Mariusza Świerczyńskiego z Nowego Odrowążka i Tadeusza Żaka z Kielc. Ekspozycję uzupełniają obrazy o tejże tematyce namalowane przez Eugeniusza Brożka z Sędziszowa, Mariannę Wiśnios z Rataj i Tadeusza Żaka.


Wystawę ze zbiorów etnograficznych Muzeum oglądać można od 22 listopada 2016 roku do 24 lutego 2017 roku w Sali Ekonomskiej, na parterze Pałacu Biskupów Krakowskich.

 

Kurator: Janina Skotnicka

Powrót