Wystawy czasowe

PIELGRZYM TYSIĄCLECIA - WYSTAWA FOTOGRAFII OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Pielgrzym TysiącleciaNa wystawę Pielgrzym Tysiąclecia składa się ponad 300, w zdecydowanej większości nigdy niepublikowanych, fotografii przedstawiających osobę Jana Pawła II, pochodzących ze zbiorów Servizio Fotografico de L’Osservatore Romano, ukazujących postać Wielkiego Papieża – Polaka w różnych aspektach: jako niekwestionowany autorytet moralny, głoszący uniwersalne wartości wszystkim ludziom bez względu na światopogląd, wyznanie czy rasę, jako polityka, który dzięki poświęceniu, pokorze i miłości wywarł wielki wpływ na kształt dzisiejszego świata, jako człowieka, który doświadczając trudu i samotności oddaje swoje życie innym.

Ekspozycja podzielona została na dwadzieścia jeden działów, począwszy od momentu wyboru Karola Wojtyły na Tron Piotrowy, poprzez niezliczone pielgrzymki do najdalszych zakątków świata, spotkania z wiernymi i wyznawcami innych religii, niezapomniane spotkania Papieża z dziećmi i młodzieżą, oficjalne wizyty głów państw i przywódców czy obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, aż do uroczystości Wielkiego Tygodnia w 2005 roku. Szczególnie eksponowanym działem jest cykl poświęcony pielgrzymkom Papieża do Ojczyzny.

WSTĘP WOLNY

 

                                                 Organizatorzy:                                                                                                                                         Patronat honorowy:

mnki

MEN 

 

Powrót