Wystawy czasowe

W rytmie przyrody. Lato

Wieś moja wolaEkspozycja przedstawia rzeźby i obrazy ukazujące świętych, których wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w porze letniej. Powierzano im codzienne sprawy i zmartwienia, obronę przed klęskami żywiołowymi, a także opiekę nad pracami polowymi i gospodarskimi.

Z wizerunkami świętych związane są przysłowia, które są zarówno prognozami meteorologicznymi, jak i praktycznymi wskazówkami, kiedy należy rozpoczynać lub kończyć dane prace by zapewnić im powodzenie.

Pokaz zamyka ludowe wyobrażenie Matki Boskiej Zielnej patronującej rolnikom i żniwom - najważniejszym pracom polowym.

Autorami rzeźb są znani w naszym regionie ludowi twórcy: Adam Zegadło, Józef Piłat, Tadeusz Żak i Feliks Rak, a obrazów: Marianna Wiśnios i Eugeniusz Brożek.


Ekspozycję można oglądać od 13 lipca do września 2017 roku w Sali Ekonomskiej znajdującej się na parterze Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Na zdjęciu: Eugeniusz Brożek, Wieś moja wola

Powrót