Wystawy czasowe

...ego.. - wystawa laureata konkursu plastycznego "Przedwiośnie"

Na ekspozycję składają się ułożone chronologicznie malarskie wersje fotografii, powstałych na przestrzeni ponad 50 lat i dokumentujących moje życie rodzinne, zawodowe, artystyczne. Zestawione z obiektami plastycznymi, których kształt ma swój wzorzec w rzeczywistych przedmiotach mają stworzyć klimat miejsca „poświęconego” życiu człowieka-artysty.

Tytuł wystawy to z jednej strony część mojego nazwiska, a z drugiej odniesienie do pojęcia stworzonego przez Zygmunta Freuda, twórcę psychoanalizy, które znaczy „Ja” - czyli świadomość siebie, swoich pragnień, marzeń, określanie celów itp. („Ego” nie należy mylić z egoizmem)

Wystawa w swoim kształcie ma stać się moim osobistym dialogiem ze specyfiką rozumienia pamięci i miejsca poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi, pełnego pamiątek po nim, ale z uwzględnieniem oczywistych proporcji. Pomysł takiego kształtu ekspozycji zrodził się po wizycie w Oblęgorku i zapewne bez tego impulsu prace w tym kształcie nigdy by nie powstały. Jest to ten typ działania plastycznego, które łączy się z miejscem ekspozycji, starając się stworzyć interesujący kontekst.

Mam nadzieję, że oglądający tę wystawę zobaczą w niej także część swojego życia, swojego „ja” i że uda mi się stworzyć przestrzeń wchodzącą w relację do otoczenia poprzez kontrast, z wyczuwalnym przymrużeniem oka mówiącą nie tylko o artystach.

 

 Andrzej Brzegowy

 

Kurator zewnętrzny - Andrzej Brzegowy

Koordynator - Łukasz Wojtczak

Powrót