Wystawy czasowe

Ojczyzna duszy - Stefana Żeromskiego idea regionalizmu

Płaskorzeźba Miara naszych pradziadków

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, literacki oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, do 31 października, udostępnia zwiedzającym wystawę czasową Ojczyzna duszy – Stefana Żeromskiego idea regionalizmu.

Wystawa to wkład w aktualnie dynamicznie rozwijający się i wielokierunkowy dyskurs społeczny o szeroko rozumianej tożsamości kulturowej, w którym niezwykle istotnym czynnikiem jest związek człowieka z miejscem urodzenia i wychowania.

Dla Żeromskiego ziemia świętokrzyska, jej ludzie, ich język, sztuka i obyczaje, zajęcia a także krajobraz to rdzeń jego osobowości, tożsamości, dumy i patriotyzmu. Ostatni swój utwór – Puszczę jodłową – dedykował jako „wyraz braterskiej czci" Aleksandrowi Janowskiemu, pionierowi krajoznawstwa, współzałożycielowi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Swe poglądy dotyczące regionalizmu wyjawiał m. in. w listach do żony – Oktawii, w dramacie Uciekła mi przepióreczka, Projekcie Akademii Literatury Polskiej czy w Snobizmie i postępie.

Żeromski prezentował nowoczesne, antropologiczne podejście do pojmowania i zrozumienia kultury. W swej wielkiej rozprawie publicystycznej Snobizm i postęp, nazywanej „biblią polskiego regionalizmu” i traktowanej przez regionalistów jako wyraz poparcia dla tego ruchu, dowodził jak niezmiernie ważne dla polskiej kultury jest czerpanie z twórczości ludowej, bogatego folkloru, gwar, klechd czy obyczajów ludowych.

Na wystawie obejrzeć będzie można obrazy i rzeźby ukazujące codzienne życie wsi oraz zwyczaje i obrzędy ludowe jak np. wesele, śmigus–dyngus, kolędnicy. W gablotach zobaczymy autentyczne teksty gwarowe, które będzie można też wysłuchać. Wśród eksponatów znajdzie się także rękopis Snobizmu i postępu oraz listy Żeromskiego, w których porusza kwestie krajoznawcze.

 

Kurator wystawy: Sylwia Zacharz, Anna Latos-Paryska
Koordynator wystawy: Paulina Bies

 

Na zdjęciu: Józef Kaczmarek, płaskorzeźba Miara naszych pradziadków, 1974
MNKI/E/4346

banner 20-lecia województwa świętokrzyskiego

 

PATRONAT HONOROWY:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

TVP3 Kielce madeinswietokrzyskie Radio Kielce logo radio em kielce

 

PARTNER:

producer

 

 

Powrót