Wystawy czasowe

Mała Forma Graficzna 13 x 18

Projekt artystyczny Międzynarodowej Wystawy Małej Formy Graficznej 13 x 18 „Dialog warsztatu z cyfrą” wiąże się z pytaniem o przyszłość miniatury graficznej. Jego pomysłodawca, Waldemar Kozub, szukając na nie odpowiedzi, konfrontuje artystów, których utwory graficzne są tworzone w różnych technikach: warsztatowych, mieszanych, autorskich, cyfrowych. Projekt nie narzuca tematu prac, nie stawia wymagań dotyczących wykonania. Jedynym ograniczeniem inwencji autorów jest format 13 x 18 cm.

Dotychczas zorganizowane trzy edycje wystawy małej formy graficznej w latach: 2013, 2014 i 2016 pokazywały nowe sposoby wychodzenia poza teren grafiki na inne dyscypliny: rysunek, malarstwo, fotografię. Dokonujące się w grafice przeobrażenia i odkrycia są szczególnie widoczne w cyfrowych opracowaniach.

Intencją organizatorów wystawy jest pokazywanie piękna zminiaturyzowanej formy graficznej, wykonywanej przez wybitnych artystów-grafików, pedagogów sztuki związanych z uczelniami i kierunkami artystycznymi. Do uczestnictwa w tegorocznej edycji zaproszono 50 artystów grafików, a każdy z nich mógł zgłosić na wystawę do trzech prac graficznych powstałych w ciągu ostatnich pięciu lat. Uczestnictwo w wystawie potwierdziło 29 artystów pochodzących z Polski oraz z zagranicy –  Włoch, Belgii, Chorwacji, Macedonii, Węgier, Estonii, Szwecji i Czech.

 

Kurator MNKi: dr Artur Ptak 

Kurator zewnętrzny: dr hab. Waldemar Kozub, prof. PŚK

Koordynator: Zuzanna Michcik

 

Czas trwania wystawy: 21 października 2021 – 23 stycznia 2022

Muzeum Dialogu Kultur

 

Uczestnicy 4. Międzynarodowej Wystawy Mała Forma Graficzna 13x18 “Dialog warsztatu z cyfrą”:

 1. Martin Baeyens
 2. Alberto Balletti
 3. Marta Bożyk
 4. Łukasz Cywicki
 5. Barbara Czapor-Zaręba
 6. Ewa Czerwińska-Romanowska
 7. Mariusz A. Dański
 8. Eugeniusz Delekta
 9. Paweł Delekta
 10. Edvin Dragičević
 11. Agata Dworzak-Subocz
 12. Vlado Goreski-Rafik
 13. Magdalena Hanysz-Stefańska
 14. Tamás Havasi
 15. Maria Heed
 16. Waldemar Jama
 17. Witold Kaliński
 18. Marko Kekišev
 19. Waldemar Kozub
 20. Andrzej Markiewicz
 21. Grzegorz Dobiesław Mazurek
 22. Zdzisław Olejniczak
 23. Jan Pamuła
 24. Artur Ptak
 25. Marek Sibinský
 26. Alicja Snoch-Pawłowska
 27. Teresa Anna Ślusarek
 28. Rafał Urbański
 29. Katarzyna Ziołowicz

 

 

PATRONAT HONOROWY: 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Triennale


MASTER SPONSOR SMTG
 PSEP ZPAP KIELCE  

 

PATRONAT MEDIALNY:

Radio Kielce  Em Kielce  Echo Dnia  MELORADIO
 WDK  PIK    

Powrót