Wystawy czasowe

Śląsk. Panorama dziedzictwa

Ideą ekspozycji jest ukazanie Śląska w kontekście doświadczenia ciągłości oraz wspólnego dziedzictwa materialnego i kulturowego wielu pokoleń i epok historycznych. Obiekty pochodzą ze zbiorów własnych oraz użyczonych z innych placówek muzealnych i bibliotek. Reprezentują dziedzictwo zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, instytucji kultury i nauki, uzdrowisk i osiedli robotniczych. Na ekspozycji zobaczyć można m.in. szkło, ceramikę, biżuterię, artystyczne odlewy z żeliwa oraz zabytki piśmiennictwa, drukarstwa i przemysłu.

 

Kurator: dr Paweł Grzesik

Koordynator: Norbert Dulemba

Czas trwania: 13 czerwca – 31 grudnia 2023

Muzeum Dialogu Kultur


OFERTA EDUKACYJNA

 

 

MECENAS MUZEUM NARODOWEGO W KIELACH: 

PGE Polska Grupa Energetyczna

  


PATRONAT HONOROWY:  
                                                                                 

MKiDN MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO        


PATRONAT MEDIALNY:
fot. Małgorzata Stępnik/MNKi

Powrót