Zapowiedzi wystaw

Mozaika kultur - srebrny dar na Fundusz Obrony Narodowej

Wystawa koncentrować się będzie na ukazaniu odzewu społecznego, z jakim spotkała się akcja dozbrajania armii na Kielecczyźnie – zamieszkałej wówczas przez przedstawicieli kilku narodowości i wyznań. Stało się to asumptem do zaprezentowania obiektów związanych z różnymi obszarami kulturowymi.

 

 

 

 

 

 

Czas trwania wystawy: 6 czerwca – 15 października

Muzeum Dialogu Kultur

CZYTAJ WIĘCEJ

Śląsk. Panorama dziedzictwa

Śląsk. Panorama dziedzictwaIdeą ekspozycji jest ukazanie Śląska w kontekście doświadczenia ciągłości oraz wspólnego dziedzictwa materialnego i kulturowego wielu pokoleń i epok historycznych. Przedstawione zostaną eksponaty ze zbiorów własnych oraz użyczone z innych placówek muzealnych i bibliotek, reprezentujące dziedzictwo zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, instytucji kultury i nauki, uzdrowisk i osiedli robotniczych – m.in. szkło, ceramika, biżuteria, artystyczne odlewy z żeliwa, zabytki piśmiennictwa, drukarstwa i przemysłu.

 

 

 

 

Czas trwania wystawy: 13 czerwca – 31 grudnia

Muzeum Dialogu Kultur

CZYTAJ WIĘCEJ

Józef Krzysztof Oraczewski. Wystawa monograficzna

1989Wystawa przygotowana we współpracy z artystą.

 

 

 

 

 

 


 

Czas trwania wystawy: 21 listopada 2023 – marzec 2024

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

CZYTAJ WIĘCEJ