Zapowiedzi wystaw

Wynalazcy z Miedzianki

Wynalazcy z MiedziankiWystawa poświęcona będzie działalności Stanisława (1872–1939) i Bolesława (1875–1947) Łaszczyńskich, naukowców, wynalazców, przedsiębiorców, właścicieli kopalni miedzi i kamieniołomów w Miedziance oraz Ołowiance koło Chęcin. Stanisław Łaszczyński w 1902 roku opatentował metodę elektrolizy miedzi, która do dziś stosowana jest na całym świecie, a w 1908 roku wynalazł materiał wybuchowy o nazwie Miedziankit, który wykorzystywano powszechnie w kopalniach Królestwa Polskiego i Galicji.

 


Czas trwania wystawy: 18 października 2022 – 15 stycznia 2023

Muzeum Dialogu Kultur

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Flora polonica

Kwitnący rododendronW 100. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego Muzeum Narodowe w Kielcach zaprezentuje zabytki z własnych zbiorów, które dotyczą świata roślin. Na wystawie znajdą się obrazy, grafiki, fotografie, ceramika, szkło i obiekty z innych dziedzin rzemiosła artystycznego, które przedstawiają polską florę. Prezentację uzupełnią skamieniałości i zielniki ze zbiorów Działu Historii Naturalnej, a także starodruki z księgozbioru Biblioteki Muzealnej. Będzie to wystawa obejmująca wiele dziedzin i pozwalająca przyjrzeć się roślinom w wielu aspektach, poczynając od ich anatomii ukazanej na kartach starodruków i zielników, a skończywszy na przedstawieniach roślin widzianych okiem artystów.

 

Czas trwania wystawy: 13 grudnia 2022 – 16 kwietnia 2023

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ