Zapowiedzi wystaw

Marmury Kieleckie. Tradycje i współczesność

Ekspozycja poświęcona zostanie historii eksploatacji marmurów świętokrzyskich, które już od końca XVI wieku wykorzystywane były w architekturze i sztuce. Głównym tematem prezentowanym na wystawie będzie działalność przedsiębiorstwa, funkcjonującego nieprzerwanie od 1874 roku, które znane było w kraju pod potoczną nazwą Marmury Kieleckie. W ciągu 150 lat działalności wielokrotnie zmieniało ono status prawny, nazwy, przeżywało sukcesy i porażki. Pojawiali się nowi właściciele i menadżerowie, jednak pokoleniowa ciągłość załogi nigdy nie została przerwana.

Pierwsza nazwa firmy brzmiała Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich. Więcej o jej przemianach, interesującej historii oraz pięknie świętokrzyskich skał dowiemy się na ekspozycji.WIĘCEJ

 

Kurator i koordynator: dr Paweł Król

Termin: 28 listopada 2024 – 16 marca 2025

Muzeum Dialogu Kultur

Sezamie, otwórz się! Nabytki nowe i nie tylko

Muzeum Narodowe w Kielcach, jak większość instytucji tego typu, na wystawach stałych
udostępnia jedynie niewielki procent swoich zasobów. A co dzieje się z pozostałymi muzealiami?
Przechowywane w magazynach, są niedostępne na co dzień dla publiczności. Dlatego tematem
ekspozycji, prezentowanej od grudnia 2024 do marca 2025 roku, będą nieeksponowane lub rzadko
pokazywane obiekty, znajdujące się w zbiorach Muzeum.

 

 

 

WIĘCEJ

 

Kurator: Anna Pietrzak

Termin: 3 grudnia 2024 – 17 marca 2025

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich