Zapowiedzi wystaw

Konie piękne i zuchwałe. Araby

Wystawa Konie piękne i zuchwałe. Araby zaprezentuje ponad 50 unikatowych fotografii, będących częścią projektu badawczego realizowanego od pięciu lat przez prof. dr. hab. Mariusza Wideryńskiego – fotografa i wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 


 

Więcej

 

Kurator zewnętrzny: prof. Mariusz Wideryński, kurator MNKi: Łukasz Wojtczak

Koordynator: Agnieszka Dziwoń

Aranżacja: dr Michał Obiedziński

Termin: 9 kwietnia ­­­­– 27 październik 2024

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

 

Pojąć sztukę pańską to sztuka

Wystawa Pojąć sztukę pańską to sztuka inspirowana jest dziełami znakomitego polskiego poety i pieśniarza Jacka Kaczmarskiego. W bogatej i różnorodnej twórczości artysta wielokrotnie nawiązywał do obrazów mistrzów różnych epok. Wybierając te, które współgrały z jego wrażliwością, tworzył ekfrazy bądź teksty, dla których obraz był szeroko pojętą inspiracją. Chętnie sięgał zarówno po dzieła odnoszące się do uniwersalnych i ponadczasowych wartości obrazowanych za pomocą bogatego wachlarza ikonograficznych i ikonologicznych odniesień, jak i te ilustrujące lub komentujące wydarzenia historyczne. Ekspozycja, której czas zbiega się z 20. rocznicą śmierci przedwcześnie zmarłego poety, będzie obrazowała analogie między jego twórczością a sztukami plastycznymi. Będzie też próbą zilustrowania tego, jak zakorzenione w kulturze europejskiej tematy odnoszą się do prawd uniwersalnych i jak żywy, nabierający nowych znaczeń i form wyrazu, jest stanowiący wspólne dziedzictwo język metafor, alegorii i symboli. Zaprezentowane zostaną zatem dzieła będące bezpośrednią inspiracją dla tekstów, jak i te, które podejmują te same, ważne z punktu widzenia kulturowego, historycznego czy filozoficznego tematy, wreszcie wizerunki postaci, których psychologicznie pogłębione „muzyczne portrety” możemy odnaleźć w twórczości Kaczmarskiego.

 

WIĘCEJ

 

Kurator: Joanna Kaczmarczyk

Koordynator: dr Agnieszka Kowalska-Lasek

Termin: 30 kwietnia – 29 września 2024

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

Bogowie i ludzie. Rok obrzędowy w litewskiej sztuce ludowej. Ze zbiorów Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie

Wystawa złożona będzie z dwóch warstw narracyjnych. Jedną stanowić będą rzeźby świątków, przyporządkowanych odpowiednim dniom w kalendarzu. Druga warstwa narracyjna, ukazana poprzez stare fotografie, odnosić się będzie do codziennej ciężkiej pracy mieszkańców wsi, jak również zwyczajów i świąt celebrowanych na Litwie.

 

 

 

 

 

Więcej

 

Kuratorzy: Joanna Kwiecień (MNKi), Vilma Kilinskiene (Muzeum Narodowe Sztuki im. M.K. Čiurlionisa)

Koordynator: dr Artur Ptak

Aranżacja: dr Atrut Ptak

Termin: 16 maja – 20 października 2024

Muzeum Dialogu Kultur

Mowa ciała w sztukach plastycznych

Wystawa będzie okazją do przeprowadzenia w ramach oferty edukacyjnej praktycznych warsztatów dotyczących interpretacji mowy ciała. Przyjrzymy się szerokiemu wachlarzowi gestów i póz, komentując ich historyczne i kulturowe znaczenia. Spojrzymy na nowo na znane dzieła z kolekcji polskich muzeów, odsłonimy nieoczywistą tkankę znaczeniową uchwyconą przez najwybitniejszych twórców.

 


 

 

 

WIĘCEJ

 

Kurator: dr Artur Ptak

Koordynator: Norbert Dulemba

Termin: 28 listopada 2024 – 25 maja 2025

Muzeum Dialogu Kultur

Sezamie, otwórz się! Nabytki nowe i nie tylko

Muzeum Narodowe w Kielcach, jak większość instytucji tego typu, na wystawach stałych
udostępnia jedynie niewielki procent swoich zasobów. A co dzieje się z pozostałymi muzealiami?
Przechowywane w magazynach, są niedostępne na co dzień dla publiczności. Dlatego tematem
ekspozycji, prezentowanej od grudnia 2024 do marca 2025 roku, będą nieeksponowane lub rzadko
pokazywane obiekty, znajdujące się w zbiorach Muzeum.

 

 

 

WIĘCEJ

 

Kurator: Anna Pietrzak

Termin: 3 grudnia 2024 – 17 marca 2025

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich