Zapowiedzi wystaw

Wynalazcy z Miedzianki

Wynalazcy z MiedziankiWystawa poświęcona będzie działalności Stanisława (1872–1939) i Bolesława (1875–1947) Łaszczyńskich, naukowców, wynalazców, przedsiębiorców, właścicieli kopalni miedzi i kamieniołomów w Miedziance oraz Ołowiance koło Chęcin. Stanisław Łaszczyński w 1902 roku opatentował metodę elektrolizy miedzi, która do dziś stosowana jest na całym świecie, a w 1908 roku wynalazł materiał wybuchowy o nazwie Miedziankit, który wykorzystywano powszechnie w kopalniach Królestwa Polskiego i Galicji.

 


Czas trwania wystawy: 18 października 2022 – 5 lutego 2023

Muzeum Dialogu Kultur

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Flora polonica

Kwitnący rododendronW 100. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego Muzeum Narodowe w Kielcach zaprezentuje zabytki z własnych zbiorów, które dotyczą świata roślin. Na wystawie znajdą się obrazy, grafiki, fotografie, ceramika, szkło i obiekty z innych dziedzin rzemiosła artystycznego, które przedstawiają polską florę. Prezentację uzupełnią skamieniałości i zielniki ze zbiorów Działu Historii Naturalnej, a także starodruki z księgozbioru Biblioteki Muzealnej. Będzie to wystawa obejmująca wiele dziedzin i pozwalająca przyjrzeć się roślinom w wielu aspektach, poczynając od ich anatomii ukazanej na kartach starodruków i zielników, a skończywszy na przedstawieniach roślin widzianych okiem artystów.

 

Czas trwania wystawy: 13 grudnia 2022 – 16 kwietnia 2023

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Śląsk. Panorama dziedzictwa

Śląsk. Panorama dziedzictwaIdeą ekspozycji jest ukazanie Śląska w kontekście doświadczenia ciągłości oraz wspólnego dziedzictwa materialnego i kulturowego wielu pokoleń i epok historycznych. Przedstawione zostaną eksponaty ze zbiorów własnych oraz użyczone z innych placówek muzealnych i bibliotek, reprezentujące dziedzictwo zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, instytucji kultury i nauki, uzdrowisk i osiedli robotniczych – m.in. szkło, ceramika, biżuteria, artystyczne odlewy z żeliwa, zabytki piśmiennictwa, drukarstwa i przemysłu.

 

Czas trwania wystawy: 7 marca – 24 września 2023

Muzeum Dialogu Kultur

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Polski mężczyzna 1910 - 2010

Polski mężczyzna 1910 - 2010Wystawa zaprezentuje ewolucję w przedstawianiu postaci mężczyzny w malarstwie, rzeźbie i sztukach dekoracyjnych (plakat, makata) na przestrzeni lat 1910–2010. Na ekspozycji będzie można zobaczyć przykłady zarówno śmiałej obrazowo czy kolorystycznie figuracji, jak i XX-wiecznego realizmu, w tym polskiego realizmu socjalistycznego (tzw. socrealizmu). Zaprezentowane zostaną prace m.in. Jana Jaromira Aleksiuna, Mai Berezowskiej, Mariana Czapli (Studium młodzieńca), Henryka Czarneckiego (Portret cadyka), Edwarda Dwurnika (Portret Wiesława Juszczaka), Zbyluta Grzywacza (Zygmuntowska). 

 

Czas trwania wystawy: 23 maja – 15 października 2023

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich 

 

CZYTAJ WIĘCEJ